Eğitim

Mod, Medyan, Ortalama, Standart Sapma Hesaplama

    Mod (Tepe Değer): Bir sayısal seri içinde en çok tekrar eden sayıdır. Örneğin; 110, 245, 145, 245, 116, 245, 101, 165, 547 serisinde en çok tekrar eden sayı 245 sayısı olduğu için mod 245’tir. 

    Çok modlu seriler de olabilir. Örneğin; 11, 5, 4, 5, 24, 4, 5, 65, 3, 4 serisinde 4 ve 5 sayıları 3'er kez tekrar etmişlerdir. Bu durumda bu serinin 4 ve 5 olmak üzere iki modu vardır.

     Ayrıca seri içerisinde hiç tekrar eden sayı yoksa "serinin modu yok" denir.

    Medyan (Ortanca): Sıralanmış puan dağılımında baştan ve sondan aynı sırada bulunan ölçme sonucuna denir. Yani verileri tam ortadan bölen gözleme meydan denir. Örneğin "1,2,3,4,5,6,7" 7 sayının bulunduğu bu sıralamanın medyanı 4 sayısıdır. Baştan ve sondan sayıldığında aynı yerde bulunur. Eğer veri sayısı çift ise son kalan iki veri çiftinin ortalaması medyan olur. Örneğin 2,2,4,6,5,9 sayı dizisinin medyanı 4 + 6 / 2= 4' dür. 

   Daha kısa yoldan düşünülürse, meydanın kaçıncı değere denk geldiğini bulmak için sıralanmış kaç tane gözlem varsa, (veri sayısı+1)/2 yapıldığında gelecek değer, medyanın kaçıncı gözlem olduğunu gösterir. 

  • Yukarıdaki ilk örnek ele alındığı zaman; (7+1)/2 = 4 değeri, 4. gözlemin medyan olduğunu söyler. Bu da 4'e denk gelmektedir. 
  • İkinci örnekte ise; (6+1)/2 = 3,5. 3,5. değer gözlenemeyeceğine göre 3 ve 4. gözlemin ortalaması medyan değerini verir. 

    Aritmetik Ortalama: Veri grubundaki verilerin toplamının serinin veri adedine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Örneğin; bir öğrenci Türkçe sınavlarından 80, 70 ve 93 alsın. Ortalamasını hesaplarsak 80 + 70 + 93 = 243 buluruz. 3 not olduğu için ortalamasını 243/3 = 81 buluruz.

 

Mod, Medyan, Ortalama, Satandart Sapma Hesaplama Aracı
Yorumlar

Bu içerik için henüz yorum yapılmamış. Sorularınızı ve bilgi eklemelerinizi yorumda bulunarak sayfada yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Yorum Yazın