Finans

Emekli Maaşı Hesaplanması

     Emekli Maaşının esas amacı yıllarca belli şartlarda ve sürelerde çalışmış kişilerin yaşı geldiklerinde çalışmadan hayatlarının geçimini devam ettirebilmesi içindir. Emekli Maaşı’nın hesaplanabilmesi için çalışan kişi ve çalışma koşulları ile ilgili birçok değişken bulunmaktadır. Bu başlıklar içinde kişinin işe başlama tarihi, çalışırken aldığı maaş, çalışanın bağlı olduğu sosyal güvenceye ödediği sigorta primi, çalışan kişide oluşan malüllük ve iş gücü kaybı önem taşımaktadır. Ayrıca emekli olduğu senede önemlidir. Çünkü emeklilik maaşı ile ilgili kanunlar sıklıkla değişebildiğinden aynı şartlara sahip fakat farklı yasalardan yararlanan kişiler arasında emekli maaşı değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak, yapılan staj yada çıraklık okulu emeklilik yaşı hesaplanırken kişinin çalışma yılına ve sigorta pirimine yansımadığından emekli maaşında etkisi olmamaktadır. Kişinin hangi sosyal güvenceden emekli olduğu Emekli Maaşında değişiklik olmasına neden olabilmektedir.(SSK,Emekli Sandığı vb.) Bu sosyal güvenceler çalışılan iş koluna ve mesleğe göre değişmektedir.

     Kişilerin emekli olabilmesi için yaş esas kriter değildir. Önemli olan işe başladığı tarihtir. Bunun haricinde kalan diğer etmenler ise maaşın değişmesinde etkin rol oynamaktadır. Kişide bulunan engel yada iş kazası sonu oluşan özürler kişinin emeklilik yaşını indirmektedir. Kişi primlerini sorgulatarak eksik kalan primlerini ödeyebilir ve bu sayede emeklilik için hak kazanmış olur. Çalışılan süre boyunca hangi kanundan yararlanacağı bilinmeli ve iş verenin primleri eksiksiz ödediğinden emin olunmalıdır. Çünkü emeklilik durumlarında çoğu kişinin başına bu sorun gelebilmekte ve bu nedenle daha geç emekli olunmakta ya da emekli olunduğunda daha az maaş alınmaktadır. Sistemde emeklilik ile ilgili durumuzu kontrol etmek için; TC Kimlik NumarasıSicil Numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve kişinin doğum tarihi girilmelidir. Sicil numarasında çalışanın çalışma süresi, çalışma koşulları ve diğer özel durumlar yer almaktadır.


  • TARİHYorumlar

Bu içerik için henüz yorum yapılmamış. Sorularınızı ve bilgi eklemelerinizi yorumda bulunarak sayfada yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Yorum Yazın