Devlet

KDV Hesaplama

      KDV yani Katma Değer Vergisi,kısaca malın üretiminden yada hizmetin sunumuna kadar yapılan işlerin üzerinden alınan bir çeşit vergidir.Yani devletin kişi veya kurumların üzerine yüklediği yükümlülüktür.Devletin aldığı bir  çeşit vergi olan  KDV her ay sonunda alınmaktadır.Kişi veya kurumlardan alınan katma değer vergisinin oranı yapılan işin sektörüne veya yapılan hizmetin şartlarına göre farklılıklar göstermektedir.Bazı durumlarda KDV hesaplanması çok karışık ve zorlu olabilmektedir.Bu nedenle KDV hesaplama aracını sitemize koymaya karar verdik.Ülke sınırları içerisinde iş yapan ve bunun neticesinde kar eden bütün kurumların katma değer vergisi ödemesi zorunludur.Devlet diğer vergi hususlarında olduğu gibi KDV'nin de düzgün ve usulüne uygun tahsil edilmesi için kendi içinde oluşturduğu denetleme kurumları vasıtasıyla denetlemektedir.Diğer vergilerde olduğu gibi katma değer vergisinde de vergi usulsüzlüğü büyük bir suçtur ve devletin yaptığı kanunlar ile cezaları ve yaptırımları belirlenmiştir.KDV, türkiyede ilk kez 1984 yılında yasalaşmış ve 1985 yılında yürürlüğe girmiştir.
 
      Alınan KDV üründen ürüne sektörden sektöre göre değişmektedir.Bu nedenle yapılan işe göre KDV hesaplama formülü değişmektedir.Katma değer vergisi muhasebe ve finans işleriyle ilgilenen kişiler için çok önemli bir kriterdir.Çünkü kendi içerisinde belli durum ve şartlara göre ayrılmaktadır.İndirilecek KDV, Hesaplanan KDV, Devreden KDV bunlara örnek olarak gösterilebilir.Bir işletme mal sattığında sattığı malın niteliğine veya sektörüne göre farklı oranda KDV ödemektedir.Bunun yanı sıra bir işletme yaptığı farklı işlemlere göre de farklı oranlarda Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.Bir malı satış şekli de uygulanan KDV oranının değişmesine sebep olmaktadır.Temel ihtiyaçlarda bulunan KDV düşük düzeyde bulunmaktadır.Örneğin ekmek üzerinden %1 üzerinde göstermelik KDV allınırken bu durum diğer ürünlerde artış göstermektedir.Genel olarak satış işleri üzerinde uygulanan katma değer vergisi ise %18'dir.KDV ödemeleri iş yapılıp beyan edilen ayın 26. gününde devlet tarafından tahsil edilmektedir. 
 

  • TARİHYorumlar

Bu içerik için henüz yorum yapılmamış. Sorularınızı ve bilgi eklemelerinizi yorumda bulunarak sayfada yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Yorum Yazın